Tin tức & Sự kiện

 • Lắp đặt thiết bị đo kháng oxy hóa dầu cách điện

  Ngày 01 tháng 12 năm 2016 kỹ sư của công ty cổ phần khoa học thiết bị Việt tiến hành lắp đặt bàn giao máy kháng oxy hóa dầu cách điện cho trung tâm thí nghiệm điện Miền Trung

 • Grabner´s Mobile Trailer

  On June 16 Grabner Instrument´s Mobile Trailer, fully equipped with portable lab and process equipment, stopped in front of the refinery lab of Austrian Oil & Gas Company OMV. More than 30 technical experts from OMV and affiliated companies were able to join the demonstration on Grabner analyzers including the latest development, the vapor pressure tester MINIVAP VP Vision. Click on the photos below to enlarge.

 • chương trình triễn lãm

  Đại diện Grabner Instruments tại Vietnam , cambodia , Myanmar

 • Hội Nghị......

  Chương trình triễn lãm PAMAS

Tin tức & Sự kiện