Chi Tiết Sản Phẩm

MiniVol LVR

The Ultimate Volatility Tester cho sản phẩm xăng dầu
Product | Small | MINIVOL LVR

MINIVOL LVR là một thiết bị thử nghiệm để xác định tự động tỷ lệ nhiệt độ hóa hơi của chất lỏng. Chất lỏng không nhớt như xăng dầu, dung môi và các hợp chất rất dễ bay hơi khác có thể được thử nghiệm với một phạm vi độ chính xác cao từ 20 đến 80°C (68-176°F). Áp lực bình thường đối với các thử nghiệm có thể được điều chỉnh từ 50 kPa và 200 kPa.


THIẾT KẾ MỚI 

MINIVOL LVR thử kiểm áp suất hơi được thiết kế để tự động xác định của nhiệt độ tỷ lệ hơi/chất lỏng. Chất lỏng không nhớt như xăng dầu, dung môi và các hợp chất rất dễ bay hơi khác có thể được thử nghiệm với độ chính xác cao trong một phạm vi từ 20 đến 80°C (68-176°F). Áp lực danh nghĩa cho các thử nghiệm có thể được điều chỉnh từ 50 kPa và 200 kPa (7.25 và 29,01 psi).

 

HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

Thiết bị thực hiện hoàn toàn tự động với một khối lượng mẫu chỉ 5 mL. Ống tiêm chứa đầy mẫu và đưa vào Luer -lock ở phía bên tay phải của thiết bị.

Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG (ASTM D5188)

Các xu hướng của nhiên liệu bay hơi trong hệ thống nhiên liệu động cơ ô tô được chỉ định bởi các tỷ số hơi/lỏng của nhiên liệu. Thông số kỹ thuật nhiên liệu ô tô nói chung bao gồm T(V/L = 20) giới hạn để đảm bảo sản phẩm của hiệu suất biến động phù hợp. Các nghiên cứu về khóa hơi được thực hiện tốt nhất bằng cách đo nhiều điểm tại những điểm áp suất danh nghĩa khác nhau.

PHƯƠNG PHÁP THỬ
Buồng đo với một khối lượng 15 mL được phân tán và đun nóng trên nhiệt độ dự kiến . Sau khi xả buồng với mẫu và tiếp theo là chân không, số chất lỏng chính xác cho điểm đầu tiên được tiêm và nhiệt độ được giảm cho đến khi áp suất danh nghĩa (ví dụ: 101,3 kPa hoặc 14,69 psi) được quan sát thấy. Kết quả được tính theo công thức

V/L=(V - v)/v 

V... thể tích buồng mẫu thử
v... thể tích mẫu bơm vào


ĐO NHIỀU ĐIỂM

Đối với VIỆC đánh giá nhiều điểm, thí nghiệm bắt đầu với V/L = 100 và các bước tiếp theo của V/L = 80 xuống V/L = 4 được đo liên tiếp bằng cách thêm số lượng mẫu tương ứng.

MÁY KHUẤY TỪ


Một máy khuấy từ bên trong buồng đo phục vụ cho trạng thái cân bằng nhanh và thời gian đo ngắn.

The Ultimate Volatility Tester cho sản phẩm xăng dầu


Product | Small | MINIVOL LVR
Features

  • ASTM D5188
  • Fully Automatic
  • Wide temperature range
  • 5 mL Sample
  • Results in 5 Minutes
  • Only portable mini-analyzer which complies in each detail with ASTM D5188 requirements

Technical Data
Volume of Measuring Cell

 
15 mL
V/L Single Point typically 20 (adjustable from 4 to 100)
Multiple Point 4 to 100

Temperature Range

20 to 80°C (68 to 176°F)
Pressure Range 500 to 2,000 hPa 
50 to 200 kPa 
7.25 to 29.01 psi 
0.5 to 2 atm
Power Requirements 100/120/230/240 V AC, 50/60 Hz, 65 W
Field Application 12 V/4A DC (vehicle battery)
W x H x D 196 x 315 x 205 mm (7.7" x 12.4" x 8")
Weight     8 kg (18 lb)
Principle
The sample is contained in a 10 mL syringe (3) or in a sample container for direct sampling. The test chamber (1) has a volume of 15 mL. A motor driven ball valve (2) for injection and evacuation is located below the temperature controlled chamber. Using a precision syringe with Luer-lock (3), the cooled and air saturated sample is drawn in and the syringe is placed into the automatic injection drive. The pressure in the chamber is monitored with a piezoresistive pressure transducer (4). A magnetic stirrer (5) is installed inside the chamber to achieve fast equilibrium. Cooling and heating is performed with a thermoelectric module (6). The temperature of the test chamber is measured with a highly stable Platinum RTD.
Product | Small | MINIVOL LVR Measuring Principle 
Continuous product development may make it necessary to change product specifications without notice.

Đang cập nhật....

Tin tức & Sự kiện