Chi Tiết Sản Phẩm

MiniVap On-Line

MINIVAP ON -LINE là một thiết bị phân tích quá trình theo dõi để xác định áp suất hơi xăng, dầu thô, LPG và NPG. Ngoài ra, có thể đo được tỷ lệ hơi lỏng (LVR) sản phẩm xăng dầu. Các nguyên tắc đo sử dụng dụng cụ phòng thí nghiệm MINIVAP giống hệt trên toàn thế giới và do đó MINIVAP ON -LINE tạo ra kết quả tương đương.

Cùng lúc 2 mẫu khác nhau có thể được kết nối với một máy phân tích duy nhất. Điều này hoàn toàn phù hợp thử hơi quá áp hoàn toàn tuân thủ với các tiêu chuẩn công nghiệp ASTM đối với xăng (ASTM D6378), dầu thô (D6377) và LPG (D6897).

Độ chính xác chưa từng có làm cho nhà máy lọc dầu tiết kiệm hàng ngàn đô la mỗi ngày!


Click on the "Calculator" TAB to calculate your savings today!
 

Ứng dụng
Các nguyên tắc đo được dựa trên các phương pháp mở rộng của Grabner Instruments' trên toàn thế giới đã được phê duyệt và chấp nhận thử nghiệm áp suất hơi xăng và dầu thô: MINIVAP VPS. US - EPA công bố MINIVAP là thiết bị tham khảo chính thức của Hoa Kỳ vào năm 1993.

Với MINIVAP ON- LINE, áp suất hơi xăng (D6378/D5191), dầu thô (D6377/D323), gas (D6897/D1267) và tỷ lệ nhiệt độ hơi lỏng của xăng (D5188) có thể được xác định. Với kết nối có thể lên đến 2 dòng mẫu khác nhau, các phép đo có thể được thực hiện với một thiết bị duy nhất.Grabner/Reid Vapor Pressure On-Line Analyzer  Product | Small | MINIVAP ON-LINE Row 
 
Features
 • On-line Compliance Monitoring for Vapor Pressure of Gasoline, LPG and Crude Oil and Vapor/Liquid-Ratio Temperature of Gasoline (V/L=20)
 • One Single Instrument for up to 2 Sample Streams
 • Multiple Point Measurements at Different Nominal Pressures
 • Automatic Calibration & Offset Correction
 • Temperature Controlled Sample Conditioning System
 • 7 Minutes Cycle Time
 • Explosion Proof-Class I
  • NFPA 496 (US)
  • EN 60079-2 and EN 60079-0 (EU)

VAPOR PRESSURE TESTER STANDARDS

 • ASTM D6378 - Vapor Pressure of Gasoline (VP4)
 • ASTM D6377 - Vapor Pressure of Crude Oil
 • ASTM D6897 - Latest standard for Vapor Pressure of LPG
 • ASTM D5191
 • ASTM D5188 - V/L-Ratio: T (V/L = 20)
 • ASTM D4953
 • ASTM D1267
 • ASTM D323
 • EN 13016 - 1+2
 • IP 394, 409 & 481
 • JIS K2258-2, SHT 0769, GOST 52340

Technical Data
Temperature Range

 
20 to 60°C (68 to 140°F)
Pressure Range 0 to 1000 kPa (0 to 145 psi)
Power Requirements 100/120/230/240 V AC, 50/60 Hz, 65 W
Field Application 12 V/4A DC (vehicle battery)
Physical Dimensions 580 x 1060 x 260 mm (23.7" x 43.3" x 10.6")
Weight     50 kg (110 lb)
Precision Data MINIVAP 37.8°C @ 70 kPa)  ASTM D323 (Wet Reid Bomb)   
Repeatability  ±0.3 kPa (0.04 psi) ±3.2 kPa (0.46 psi)
Reproducibility ±0.7 kPa (0.10 psi) ±5.2 kPa (0.75 psi)
Principle
The sample flows from the sample conditioning system via a quick connector (3) and sample inlet valve (4) into the measuring chamber. The automatic sample introduction and volume adjustments are made by a piston with an integrated pressure transducer (1). The measuring chamber (2) with a total volume of 5 mL is rinsed with 2.5 mL and filled with 1 mL. After closing the valve (4), the single or triple expansion to 5 mL (with the sample under vacuum condition) is obtained by further strokes of the piston. The temperature of the measuring cell is controlled with a high-power thermoelectric module (5) and measured with a precision Platinum sensor (6). To achieve fast pressure equilibrium, especially for crude oil, the measuring unit is rocked during the test procedure.
Product | Small | MINIVAP ON-LINE Measuring Principle 

Automatic piston lubrication is processed with every piston stroke.
Product | Small | MINIVAP Lubrication
  
Continuous product development may make it necessary to change product specifications without notice.

Đang cập nhật...

ASTM D6378
Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure (VPX) of Petroleum Products, Hydrocarbons, and Hydrocarbon-Oxygenate Mixtures (Triple Expansion Method)
ASTM D6377
Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure of Crude Oil: VPCRx (Expansion Method)
ASTM D6897
Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum Gases (LPG) (Expansion Method)
ASTM D5191
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method)
ASTM D5188
Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio Temperature Determination of Fuels (Evacuated Chamber Method)
ASTM D4953
Standard Test Method for Vapor Pressure of Gasoline and Gasoline-Oxygenate Blends (Dry Method)
ASTM D1267
Standard Test Method for Gage Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-Gas Method)
ASTM D323
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method)
EN13016-1+2
PART 1: Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE)
PART 2: Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 2: Determination of absolute pressure(AVP) between 40 °C and 100 °C
IP 394
Liquid petroleum products - Vapour Pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP)
IP 409
Liquid petroleum products - Vapour Pressure - Part 2: Determination of absolute vapour pressure (AVP) between 40°C and 100°C
IP 481
Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) of crude oil
JIS K2258-2
Crude petroleum and petroleum products -- Determination of vapour pressure -- Part 2: Triple expansion method 
SHT 0769
Standard test method for determination of vapor pressure of petroleum products, hydrocarbons and hydrocarbon-oxygenate mixtures (Triple expansion method).
GOST 52340
Crude Oil Determination of vapour pressure by expansion method.

Tin tức & Sự kiện