Chi Tiết Sản Phẩm

MiniVap LPG

 Việc thay thế chính thức cho các phương pháp Bomb truyền thống 


Product | Small | MINIVAP LPG 
 
MINIVAP LPG là một thử nghiệm độc đáo cho việc xác định tự động áp suất hơi Khí hóa lỏng xăng dầu (LPG) và khí tự nhiên Dầu khí (NPG) theo sự mở rộng - phương pháp mới nhất ASTM D6897.
Kết quả thử nghiệm tương đương với ASTM D1267 có thể thu được bằng cách sử dụng một khối lượng mẫu nhỏ hơn và một thủ tục đo rút ngắn đáng kể và đơn giản.

Các nguyên tắc đo hoàn toàn tự động với các piston lắp sẵn bên trong đưa mẫu vào và đo lường điều chỉnh thể tích cung cấp hoạt động an toàn, dễ dàng, nhanh chóng và chính xác cao và tránh việc phải sử dụng một máy bơm chân không bên ngoài.


PHƯƠNG PHÁP MỚI

MINIVAP LPG thử nghiệm áp suất hơi là một thiết bị độc lập để xác định áp suất hơi hoàn toàn tự động của các sản phẩm dầu mỏ hóa lỏng. Các nguyên tắc đo sử dụng các piston được gắn sẵn bên trong cho việc bơm mẫu tự động và điều chỉnh thể tích buồng mẫu. Nó cung cấp các hoạt động an toàn và dễ dàng và giảm ô nhiễm môi trường. Một máy in với một giao diện nối tiếp có thể được kết nối trực tiếp cho một bản in ngay lập tức các dữ liệu đo. Trong lĩnh vực này, năng lượng được cung cấp từ pin xe và các dữ liệu đo được lưu trữ trong bộ nhớ nội cho các tài liệu sau này.


TIÊU CHUẨN ASTM D6897 MỚI

Phương pháp kiểm tra này bao gồm việc sử dụng các thiết bị áp suất hơi tự động để xác định áp suất hơi của các sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng ở nhiệt độ 37,8°C (100°F), từ trạng thái hơi tới lỏng với tỷ lệ là 0,5:1, và áp lực 200-1550 kPa (29,01-224,8psi) trên một khối lượng mẫu 3,33 mL. Phương pháp thử nghiệm này cũng được áp dụng để xác định áp lực hơi của các sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng ở nhiệt độ 37,8-70°C (100 đến 158°F), tỷ lệ hơi:lỏng 0,1:1 đến 4:1, và áp suất lên đến 3500 kPa (507,6 psi); Tuy nhiên, độ chính xác của phương pháp thử nghiệm đã được chỉ định cho một tỷ lệ chất hơi lỏng là 0,5:1, ở nhiệt độ 37,8°C (100°F), và dải áp lực 300-1500 kPa (43,51-217,6 psi).


Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG 
(ASTM D1267)

Thông tin dựa trên áp lực hơi của các sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng trong điều kiện nhiệt độ 37,8 - 70°C (100 đến 158°F) là thích hợp cho việc thiết kế đúng cách lưu trữ, container vận chuyển, thiết bị sử dụng của khách hàng để đảm bảo xử lý an toàn của các sản phẩm. Xác định áp suất hơi của khí dầu mỏ hóa lỏng là quan trọng vì lý do an toàn, chủ yếu là để đảm bảo rằng những thiết kế hoạt động tối đa áp lực dung lượng lưu trữ, xử lý, và hệ thống nhiên liệu sẽ không được vượt quá điều kiện nhiệt độ hoạt động bình thường. Đối với các loại khí dầu mỏ hóa lỏng, áp suất hơi là một biện pháp gián tiếp trong các điều kiện nhiệt độ cực thấp theo đó quá trình bay hơi ban đầu có thể được dự kiến sẽ xảy ra. Nó có thể được coi là một biện pháp bán định lượng của số lượng các hiện vật chất dễ bay hơi nhất trong sản phẩm.


TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI ASTM D1267

Các kết quả thử nghiệm là tương đương với ASTM D1267 với ngoại lệ của một khối lượng mẫu nhỏ hơn đáng kể và một thủ tục đo đơn giản và đáng tin cậy. Thủ tục làm đầy lên 3,3 hoặc 3 mL và mở rộng đến 5 mL với một tỷ lệ hơi/lỏng cuối cùng là 1:2 hoặc 2:3 là phù hợp với các thủ tục làm sạch và làm đầy của ASTM D1267 (33,3% hay 20% phía trênthùng chứa).

 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Chỉ 10 mL LPG được xử lý trong quá trình làm đầy và đo lường.

GIA TĂNG AN TOÀN
Khối lượng mẫu nhỏ hơn nhiều cải thiện hệ số an toàn.

 

The Official Alternative to the Traditional Bomb Method 

Product | Small | MINIVAP LPG 
 
FEATURES

 • Fully compliant to the latest Mini-(expansion-) method ASTM D6897!
 • Excellent correlation to ASTM D1267
 • Variable V/L-ratio: 1/2 to 2/3 
 • Increased safety in the lab
 • Environmental friendly: significant reduction of pollution 
 • Only 13 mL sample needed for rinsing and measurement
 • Thermoelectric temperature control (built-in Peltier cooling)
 • Easy to use and test results within 5 minutes
 • Automatic sample introduction: GRABNER piston based principle
 • No vacuum pump necessary
 • Floating Piston Cylinder FPC250 for sampling
 • Compact and portable for field & lab use: optional vehicle battery connector
 • MINIWIN PC software

Options/Accessories 
Printer, PC, and MINIWIN recommended

Technical Data
Temperature Range

 
5 to 70°C (41 to 158°F)
Pressure Range 0 to 20,000 hPa 
0 to 2000.0 kPa 
0 to 20 atm 
0 to 290.00 psi
Power Requirements 100/120/230/240 V AC, 50/60 Hz, 65 W
Field Application 12 V/4A DC (vehicle battery)
W x H x D 196 x 315 x 175 mm (7.7" x 12.4" x 6.9")
Weight     8 kg (18 lb)

 

Precision Data ASTM D6897  ASTM D323 (Wet Reid Bomb)   
Repeatability  ±7.4 kPa (1.07 psi) ±12 kPa (1.74 psi)
Reproducibility to be determined ±19 kPa (2.76 psi)
Principle
The sample is contained in a pressurized sample bomb (3) and is attached using a quick-connect fitting (4). The automatic sample introduction and the volume adjustment are performed by a piston with an integrated pressure transducer (1). The measuring chamber (2) with a total volume of 5 mL is automatically rinsed and filled with 3.3 or 4 mL. After closing the valve (5), the volume expansion to 5 mL (with the sample under vacuum condition) is obtained by a further stroke of the piston. The temperature of the measuring cell is controlled with a high-power thermoelectric module (6) and measured with a precision Platinum RTD sensor (7). The sample introduction and the volume expansion are performed at 5 °C followed by a temperature increase to the test temperature. After equilibrium time, the test result is displayed and may be printed. If more than one temperature is programmed, the next temperature points are adjusted and measured consecutively. Finally, the measuring cell is cooled to 5 °C and the sample is disposed of through the outlet. 
Product | Small | MINIVAP LPG Measuring Principle  
Continuous product development may make it necessary to change product specifications without notice.

Đang cập nhật....

ASTM D6897
Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum Gases (LPG) (Expansion Method)
ASTM D3700
Standard Practice for Obtaining LPG Samples Using a Floating Piston Cylinder
ASTM D1267
Standard Test Method for Gage Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-Gas Method)

Tin tức & Sự kiện