Chi Tiết Sản Phẩm

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA

Lên đến 400 mẫu;giờ (với phần chọn thêm)
43 tác chất và 49 mẫu trên thiết bị
Sử dụng tác chất của Stanbio Chemistry
Tích hợp bộ vệ sinh cuvette
Giao diện thân thiện người sử dụng với việc
kết nối hệ thống thông tin phòng thử nghiệm

• Tích hợp cảm biến định lượng và vị trí cánh
tay mẫu và tác chất
• Tích hợp bộ đọc mã code định danh vị trí
của mẫu và tác chất
• Tích hợp bơm vi lượng chính xác cao,
không cần bảo trì
• Hệ thống rửa cuvette tự động

Tiện ích và linh động Altair™ 240 là thiết bị kiểm nghiệm được thiết kế chắc chắn, đáng tin cậy và hoàn toàn tự động. Altair™ 240 sử dụng toàn bộ tác chất lỏng được mã hoá, sẵn sàng sử dụng của Stanbio Chemistry. Với việc bố trí 43 tác chất và khả năng tạo lập kênh mở cho những nhu cầu kiểm nghiệm riêng biệt, Altair™ 240 cung cấp một giải pháp toàn diện được tinh chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu phòng kiểm nghiệm.

Vận hành tự động Altair™ 240 tự động đọc và quản lý các chai tác chất được mã hoá và ống mẫu. Hầu hết các tác chất ổn định 30 ngày trên thiết bị nhằm giảm thiểu lảng phí. Phần mềm trực quan trên nền Windows giúp việc tiếp thu và vận hành thiết bị nhanh chóng và dễ dàng

Năng suất cao Altair™ 240 có thể phân tích dễ dàng 400 mẫu một giờ với hợp bộ ISE chọn thêm. Đầu dò tác chất kép giúp tạo thông lượng lớn hơn và thời gian phân tích mẫu nhanh hơn. Năng suất sử dụng cuvettes tái sử dụng được gia tăng góp phần hạ thấp chi phí vận hành phòng kiểm nghiệm.

Kích thước: 93 x 72 x 60 cm
Nhiệt độ môi trường: 18-32 ° C
Nguồn điện: AC 110 - 240V 50/60 Hz
Trọng lượng: 60 kg

Tin tức & Sự kiện