Chi Tiết Sản Phẩm

MÁY PHÂN TÍCH XĂNG DẦU

Thiết bị phân tích MINISCAN IR Vision là hệ thống xách tay đầu tiên sử dụng phân tích đa nhiên liệu cho xăng, diesel và nhiên liệu sinh học Hòa quyện, kết hợp những ưu điểm của công nghệ Mid FTIR và NIR FTIR quang phổ để đo lường chính xác nhất. Hơn 70 thông số nhiên liệu được xác định một cách chính xác bằng cách quét phổ đầy đủ với độ phân giải cao. Grabner Instruments dựa trên kiến thức sâu sắc trong việc phân tích nhiên liệu, MINISCAN IR Vision được thiết kế phân tích thong minh , khả năng tư phân tích

 

The MINISCAN IRXpert là một hệ thống quang phổ kiểm soát nhiệt độ hoàn chỉnh , di động và sử dụng thân thiện cho phép đo tự động nồng độ cũng như các thành phần xăng và dầu diesel Advanced chemometrics với hệ thống dữ liệu mẫu hiệu chuẩn trên toàn thế giới và thông tin mẫu từ phổ Mid IR và NIR cung cấp kết quả nồng độ đo cao là chìa khóa cho nhiều chỉ tiêu đo như chỉ số Octane và Cetane , chỉ số chưng cất và áp suất hơi bão hòa một hệ thống tích hợp bên trong với hệ thống đo tỷ trọng điều chỉnh nhiệt độ giúp xác định tỷ trọng nhiêu liệu ổn định và chính xác

Dữ liệu mẫu thu thập dựa trên kết quả phân tích của trung tâm SGS

Dễ dàng sử dụng ngay cả với những người không có kiến thức về quang phổ

MINISCAN IRXpert để kiểm tra nhiên liệu ngay từ trên đường phố. Một màng hình cao cấp đầy đủ màu sắc màn hình cảm ứng điều hướng menu và tạo điều kiện cho phép trong phân tích quang phổ sâu. USB và Ethernet giao diện tạo điều kiện nhanh chóng truyền dữ liệu, in ấn, tích hợp hệ thống LIMS và điều khiển từ xa và dịch vụ. sử dụng được cho nhiều lĩnh vực , MINISCAN IRXpert có thể chạy với một bộ chuyển 12V trên xe

Tính năng
• Thiết bị di động với công nghệ Mid-FTIR và NIR-FTIR phân tích cho xăng, diesel và nhiên liệu sinh học hỗn hợp pha trộn

• Toàn bộ dãi phổ : 12.900 điểm dữ liệu

• Độ phân giải quang học cao cấp: 2 cm-1

• Hệ thống điều chỉnh Nhiệt độ và Laser

• Không giới hạn số thông số

 Self-learning Chemometrics

•WORKS ™ - Worldwide trực tuyến và các dịch vụ kiểm soát từ xa

Top Performer in Portable Fuel Analysis


Models available:

  • MINISCAN IR VISION Gasoline
  • MINISCAN IR VISION Diesel
  • MINISCAN IR VISION Professional (Gasoline, Diesel and Jet Fuel)

Thiết bị phân tích MINISCAN IRXpert là hệ thống xách tay đầu tiên sử dụng phân tích đa nhiên liệu cho xăng, diesel và nhiên liệu sinh học Hòa quyện, kết hợp những ưu điểm của công nghệ Mid FTIR và NIR FTIR quang phổ để đo lường chính xác nhất. Hơn 70 thông số nhiên liệu được xác định một cách chính xác bằng cách quét phổ đầy đủ với độ phân giải cao. Grabner Instruments dựa trên kiến thức sâu sắc trong việc phân tích nhiên liệu, MINISCAN IRXpert được thiết kế phân tích thong minh , khả năng tư phân tích

ASTM D56
Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester

ASTM D86
Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure

ASTM D323
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method)

ASTM D445
Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity)

ASTM D613
Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil

ASTM D975
Standard Specification for Diesel Fuel Oils

ASTM D976
Standard Test Method for Calculated Cetane Index of Distillate Fuels

ASTM D1319
Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Adsorption

ASTM D1322
Standard Test Method for Smoke Point of Kerosine and Aviation Turbine Fuel

ASTM D1840
Standard Test Method for Naphthalene Hydrocarbons in Aviation Turbine Fuels by Ultraviolet Spectrophotometry

ASTM D2386
Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels

ASTM D2699
Standard Test Method for Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel

ASTM D2700
Standard Test Method for Motor Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel

ASTM D3948
Standard Test Method for Determining Water Separation Characteristics of Aviation Turbine Fuels by Portable Separometer

ASTM D4814
Standard Specification for Automotive Spark-Ignition Engine Fuel

ASTM D5191
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method)

ASTM D5845
Standard Test Method for Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, Methanol, Ethanol and tert-Butanol in Gasoline by Infrared Spectroscopy

ASTM D6277
Standard Test Method for Determination of Benzene in Spark-Ignition Engine Fuels Using Mid Infrared Spectroscopy

ASTM D6371 
Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point

ASTM D6378
Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure (VPx) of Petroleum Products, Hydrocarbons, and Hydrocarbon-Oxygenate Mixtures (Triple Expansion Method)

ASTM D6379
Standard Test Method for Determination of Aromatic Hydrocarbon Types in Aviation Fuels and Petroleum Distillates—High Performance Liquid Chromatography Method with Refractive Index Detection

ASTM D7153
Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Adsorption (Automatic Laser Method)

ASTM D7170
Standard Test Method for Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils—Fixed Range Injection Period, Constant Volume Combustion Chamber Method

ASTM D7344
Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure (Mini Method)

ASTM D7777
Standard Test Method for Density, Relative Density, or API Gravity of Liquid Petroleum by Portable Digital Density Meter

ASTM D7806
Standard Test Method for Determination of the Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Content of a Blend of Biodiesel and Petroleum-Based Diesel Fuel Oil Using Mid-Infrared Spectroscopy

ASTM E1655
Standard Practices for Infrared Multivariate Quantitative Analysis

EN 116
Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point

EN 590
Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods

EN 228
Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods

EN 238
Liquid petroleum products - Petrol - Determination of the benzene content by infrared spectrometry

EN13016-1+2
PART 1: Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE)
PART 2: Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 2: Determination of absolute pressure(AVP) between 40 °C and 100 °C

EN 14078
Liquid petroleum products - Determination of fatty methyl ester (FAME) content in middle distillates - Infrared spectrometry method

EN 16144
Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels - Fixed range injection period, constant volume combustion chamber method

IP 123
Petroleum Products - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure

IP 559
Determination Of Density Of Middle Distillate Fuels - Hand Held Oscillating U-tube Density Meter Method

ISO 3104
Standard Practice for Calculating Viscosity Index From Kinematic Viscosity at 40 and 100°C

EN ISO 3405
Petroleum products -- Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure

EN ISO 5163
Petroleum products -- Determination of knock characteristics of motor and aviation fuels -- Motor method

EN ISO 5164
Petroleum products -- Determination of knock characteristics of motor fuels -- Research method

EN ISO 5165
Petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel fuels - Cetane engine method

ISO 15212-1
Oscillation-type density meters - Part 1: Laboratory instruments.

Tin tức & Sự kiện